EDUKACJA ZDROWOTNA, A WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej w przedszkolu
1.1. Edukacja okresu transformacji systemowej
1.2. Środowiska wychowawcze
1.2.1. Rodzina i jej znaczenie dla jednostki
1.2.2. Szkoła w procesie wychowania
1.2.3. Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze
1.3. Postawy prozdrowotne
1.4. Dewiacje i patologie zdrowotne
Rozdział II. Edukacja zdrowotna jako proces
2.1. Wartości
2.2. Działania
2.3. Oczekiwane efekty
Rozdział III. Profilaktyka zdrowotna w przedszkolu
3.1. Rozwój fizyczny dzieci w wieku przedszkolnym
3.2. Zapobieganie chorobom, aktywność ruchowa
3.3. Higiena zajęć i zabaw
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved