WSPÓŁPRACA BANKU W POLSKIM SYSTEMIE BANKOWYM Z BANKAMI ZAGRANICZNYMI

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział 1. Banki w systemie bankowym
1.1. Pojęcie i rola banków
1.2. Charakterystyka polskiego systemu bankowego
1.3. Podstawy prawne
1.4. Nadzór bankowy
1.5. Zadania Narodowego Banku Polskiego
1.6. Rodzaje banków
Rozdział 2. Funkcje banków w gospodarce
2.1. Udział w kreacji pieniądza
2.2. Alokacja i transformacja środków
2.3. Koncentracja kapitałów przez bank
2.4. Transformacja pieniądza w czasie
Rozdział 3. Formy bankowych rozliczeń zagranicznych i krajowych
3.1. Rozliczenia krajowe
3.2. Rozliczenia zagraniczne
3.3. Akredytywa dokumentowa
3.4. Czeki i karty płatnicze
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved