KSZTAŁTOWANIE MARKI PRZEDSIĘBIORSTWA INTERNETOWEGO NA PRZYKŁADZIE YAHOO

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział 1. Wizerunek firmy a marka produktu
1. Funkcje produktu
2. Strategia produktu
3. Podstawowe definicje marki
4. Rodzaje i funkcje marki
5. Kształtowanie marki
6. Skuteczność marki
7. Znaczenie marki w strategii rozwoju firmy
Rozdział 2. Budowanie marki Yahoo!- podstawy metodologiczne badań
1. Cel badań
2. Problematyka badawcza
3. Metody i techniki badań
4. Teren i organizacja badań
4.1. Historia i charakterystyka marki Yahoo!
4.2. Charakterystyka próby badawczej
Rozdział 3. Czynniki warunkujące sukces marki Yahoo! W świetle wyników badań własnych
1. Układy dystrybucyjne i umowy wzbogacające zawartość witryny
2. Wczesne zaistnienie w Internecie
3. Znajomość klienta i rynku
4. Reputacja
5. Jakość i cena
6. Yahoo! w opinii użytkowników
7. Perspektywy
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków
Aneks

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved