WPŁYW WSKAŹNIKOWEJ METODY PŁAC NA WYDAJNOŚĆ PRACY W SPÓŁCE XXX

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział 1. Koncepcje systemu motywowania w przedsiębiorstwie
1.1. Trzy spojrzenia na pracę i problematykę motywowania do pracy
1.2. Tradycyjne koncepcje systemu motywowania
1.3. Nowoczesne koncepcje motywowania
Rozdział 2. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego
2.1. Pojęcie płacy i systemu wynagradzania
2.2. Funkcje i formy płac
2.3. Zasady motywacji płacowej
2.4. Uwarunkowania systemu wynagradzania
Rozdział 3. Charakterystyka wskaźnikowej metody wynagrodzeń w Spółce XXX
3.1. Charakterystyka Spółki
3.2. Zarządzanie ludźmi i ich awansowanie w Spółce
3.3. Geneza i istota wskaźnikowej metody wynagrodzeń
3.4. Premie i nagrody jako ruchome składniki wynagrodzenia
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków
Załącznik

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved