SYSTEM POLITYCZNY A SYSTEM WYBORCZY POLSKI W LATACH 1991-2007

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Ogólna charakterystyka systemu organów państwowych
1.1. Czynniki wpływające na kształt systemu organów
1.2. Organy ustawodawcze
1.3. Organy wykonawcze
1.4. Sądy i trybunały
1.5. Organy kontroli państwowej i ochrona prawa
Rozdział II. Podstawowe zasady prawa wyborczego
2.1. Pojęcie prawa wyborczego oraz jego funkcje
2.2. Konstytucyjne zasady prawa wyborczego
2.3. Ważność wyborów
2.4. Wygaśnięcie mandatu w trakcie kadencji
Rozdział III. Analiza budowy polskiego systemu partyjnego w latach 1991-2007
3.1. Analiza ordynacji wyborczej oraz wynik wyborów
3.1.1. Lata 1991-1993
3.1.2. Lata 1993-1997
3.1.3. Lata 1997-2001
3.1.4. Lata 2001-2007
3.2. Wpływ na system partyjny
3.2.1. Wybory 1991
3.2.2. Wybory 1993
3.2.3. Wybory 1997
3.2.4. Wybory 2001
3.2.5. Wybory 2007
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved