WALORY TURYSTYCZNE I UZDROWISKOWE MIASTA XXX

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział 1. Teoretyczne podstawy pracy
1.1. Definicje i zakres pojęć dotyczące wybranego tematu
1.2. Historia turystyki na świecie i w Polsce
1.3. Rodzaje i formy turystyki
1.4. Funkcje i dysfunkcje turystyki
Rozdział 2. Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie
2.1. Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna miasta XXX
2.2. Walory i atrakcje turystyczne
2.3. Walory uzdrowiskowe
2.4. Walory turystyczne środowiska przyrodniczego
2.5. Walory krajoznawcze środowiska historyczno-kulturowego
2.6. Wiejska przestrzeń rekreacyjna
2.7. Inne atrakcje turystyczne
Rozdział 3. Miasto XXX i zasoby turystyczne regionu
3.1. Baza noclegowa
3.2. Baza gastronomiczna
3.3. "Baza duchowa" miasta
3.4. Baza muzealna
3.5. Szlaki turystyczne
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved