ZACHOWANIA PRZYSTOSOWAWCZE OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM INTELEKTUALNYM WYCHOWUJĄCYCH SIĘ W RODZINIE

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział 1. Upośledzenie, choroba, niepełnosprawność w ujęciu teoretycznym
1.1. Koncepcja zdrowia, choroby i niepełnosprawności
1.2. Klasyfikacja funkcjonowania, upośledzenia i niepełnosprawności. Standardy międzynarodowe
1.3. Nauki społeczne i psychologiczno-pedagogiczne a edukacja i pomoc specjalna
1.4. Strategia społeczna państw Unii Europejskiej w odniesieniu do upośledzenia człowieka
Rozdział 2. Niepełnosprawność intelektualna a ciało
2.1. Rozdzielenie upośledzenia psychosomatycznego i niepełnosprawności
2.2. Doświadczanie upośledzenia i niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym
2.2.1. Niepełnosprawne umysły
2.2.2. Zagadnienia terapii i rehabilitacji
Rozdział 3. Zachowania przystosowawcze osób upośledzonych w rodzinie
3.1. Przeżycia emocjonalne rodziców osób upośledzonych
3.2. Postawy wychowawcze rodziców i ich typologia
3.3. Udział rodziny w procesie przystosowawczym osoby upośledzonej
3.4. Specyficzne zachowania przystosowawcze osób upośledzonych w rodzinie
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved