SYSTEM UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE W POLSCE NA PRZYKŁADZIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI AMPLICO LIFE

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp.
Rozdział 1. Pojęcie i charakter umowy ubezpieczenia życiowego.
1.1. Strony umowy ubezpieczenia życiowego, ich prawa i obowiązki.
1.2. Przedmiot ubezpieczenia.
1.3. Ogólne warunki ubezpieczeń.
Rozdział 2. Rynek ubezpieczeń życiowych w Polsce.
2.1. Ogólna charakterystyka.
2.2. Zasady funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych.
Rozdział 3. Pakiet ubezpieczeniowy Amplico Life.
3.1. Ogólna charakterystyka Amplico Life.
3.2. Indywidualne ubezpieczenie mieszane na życie i dożycie "Życie Plus".
3.3. Ubezpieczenie indywidualne na dożycie JUNIOR.
3.4. Indywidualne ubezpieczenie na dożycie SENIOR.
3.5. Ubezpieczenia grupowe.
Zakończenie.
Bibliografia.

Najczęściej zadawane pytaniaFormularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved