WPŁYW STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZYKŁADZIE P.P.U.P POCZTA POLSKA

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Istota i cechy struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
1.1. Pojęcie struktury organizacyjnej
1.2. Czynniki determinujące budowę struktury organizacyjnej
1.3. Rodzaje struktury organizacyjnych
Rozdział II. Zapoznanie z instytucją Poczty Polskiej
2.1. Charakterystyka P.P.U.P Poczta Polska
2.2. Wyzwania dla poczty (konkurencja)
2.3. Dostosowanie się do rynku
Rozdział III. Kształtowanie się struktur organizacyjnych Poczty Polskiej
3.1. Organizacja Poczty Polskiej w latach 1918-28 41 3.2. Państwowe Przedsiębiorstwo "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" w latach 1928-1939
3.3. Przeobrażenia strukturalne w PPTiT po 1933
3.4. Lata 1944-1989
3.5. Odbudowa sieci pocztowo-telekomunikacyjnej w Polsce Ludowej
3.6. Koncepcje strukturalno?organizacyjne PPTiT i ich realizacja w latach 1950-1989
3.7. Organizacja Poczty Polskiej w latach siedemdziesiątych
3.8. Organizacja Poczty Polskiej w latach osiemdziesiątych
Rozdział IV. Współczesny kształt struktury organizacyjnej Poczty Polskiej i jej ocena
Podsumowanie i wnioski
Bibliografia

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved