ANALIZA STRATEGII MARKETINGOWEJ NA PRZYKŁADZIE FIRMY XXX

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. ISTOTA MARKETINGU
1.1. Pojęcie i struktura marketingu
2.2. Funkcje i działania marketingowe
2.3. Orientacja marketingowa przedsiębiorstwa
2.4. Misja i cele przedsiębiorstwa
2.5. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu
ROZDZIAŁ II. ZNACZENIE STRATEGII MARKETINGOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
2.1. Istota i rola strategii w działaniu firmy
2.2. Dylematy realizacji strategii marketingowych
2.3. Globalne strategie marketingowe
ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA XXX
3.1. Historia marki
3.2. Profil działalności
3.3. Cele strategiczne i polityka jakości
ROZDZIAŁ IV. ANALIZA STRATEGII MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA XXX
4.1. Analiza SWOT
4.2. Analiza otoczenia firmy
4.3. Wizerunek marki
4.4. Działania promocyjne
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2001-2018 magister.com.pl All rights reserved