REGULAMIN


Postanowienia ogólne

1. Świadczymy usługi edukacyjne dla dorosłych w dziedzinie pisania wzorów prac naukowych.
2. Zleceniodawcy przesyłamy napisaną, oryginalną pracę wraz z przypisami.
3. Cena pracy pisaniej na zlecenie (nie dotyczy prac gotowych) obejmuje poprawę według uwag zgłoszonych przez klienta.
4. Teksty prac naukowych, materiały szkoleniowe i inne mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem - zwłaszcza Prawami Autorskimi i Art. 272. K.K.
5. Za sposób wykorzystania nadesłanych materiałów serwis nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że praca jest wykorzystywana niezgodnie z prawem - przerywamy współpracę.
6. Na zgłoszoną odpowiednio wcześniej prośbę zleceniodawcy wystawiamy faktury.

Realizacja zamówień

1. Termin realizacji zlecenia jest ustalany indywidualnie z klientem i jest dostosowany do potrzeb zleceniodawcy i możliwości serwisu.
2. Realizacja usług odbywa się etapami.
3. Odbiór materiałów następować może drogą tradycyjną (osobiście lub pocztą) bądź drogą elektroniczną (e- mail).
4. Płatność za usługi jest uiszczana ratalnie w miarę postępu prac i odbioru materiałów.
5. Zgłaszane uwagi i ustalenia powinny mieć formę pisemną i być przekazane drogą elektroniczną (e-mail) bądź tradycyjną (za pomocą poczty lub osobiście).
6. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność (i koszty) za modyfikacje ustalonych wcześniej wytycznych do pracy, np. za modyfikację planu po napisaniu już pracy.

Formy składania zamówień

1. Elektroniczna.
2. Telefoniczna.
3. Osobista w naszym biurze.

Uwagi

1. W wypadku choroby osoby zajmującej się konkretną pracą (potwierdzonej zwolnieniem lekarskim) termin oddania materiału może się wydłużyć o okres tejże choroby.
2. W wypadku prac pisanych na indywidualne zamówienie gwarancja na bezpłatne poprawki obowiązuje 60 dni od daty przesłania, przekazania materiałów.
3. Nie wprowadzamy poprawek między 15 lipca, a 15 sierpnia (przerwa urlopowa).

Najczęściej zadawane pytania

Noty prawne

Copyright © 2001-2023 magister.com.pl All rights reserved