CZŁONKOSTWO I MIEJSCE POLSKI W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział 1. Polityka regionalna Unii Europejskiej
1.1. Historia i umocowanie polityki regionalnej
1.2. Etapy reform funduszy strukturalnych
1.3. Istota i rola polityki regionalnej
1.4. Spójność gospodarcza UE
Rozdział 2. Fundusze przedakcesyjne Unii Europejskie
2.1. PHARE
2.2. Specjalny Program Przygotowawczy
2.3. Przedakcesyjny Instrument Strukturalny ISPA
2.4. Przedakcesyjny Instrument Wsparcia dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich SAPARD
Rozdział 3. Wykorzystania funduszy strukturalnych w Polsce
3.1. Narodowy Plan Rozwoju
3.2. Rolnictwo
3.3. Infrastruktura transportowa
3.4. Rybołówstwo
3.5. Ochrona środowiska
3.6. Rozwój zasobów ludzkich
3.7. Ocena konkurencyjności gospodarki polskiej
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved