REFORMA ADMINISTRACYJNA KRAJU I JEJ WPŁYW NA ROZWÓJ LOKALNY NA PRZYKŁADZIE GMIN XXX I XXY

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. REFORMA ADMINISTRACYJNA KRAJU
1.1. Przesłanki reformy administracyjnej
1.2. Utworzenie województw
1.3. Utworzenie powiatów
ROZDZIAŁ II. WŁADZE SAMORZĄDOWE
2.1. Władze gminy
2.1.1. Rada gminy
2.1.2. Gospodarka finansowa
2.2. Władze powiatu
2.2.1. Status prawny powiatu
2.2.2. Rada powiatu
2.2.3. Zarząd powiatu
2.2.4. Starosta powiatu
2.3. Władze województwa
2.3.1. Sejmik województwa
2.3.2. Zarząd województwa
2.3.3. Marszałek województwa
ROZDZIAŁ III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BADANYCH GMIN NA TLE POWIATU
3.1. Podstawowe informacje o powiecie
3.2. Podstawowe informacje o gminach
3.3. Infrastruktura gmin
3.3.1. Infrastruktura techniczna gminy XXX
3.3.2. Telekomunikacja
3.3.3. Drogi publiczne
3.3.4. Wodociągi i kanalizacja
3.3.5. Infrastruktura społeczna
3.3.6. Infrastruktura techniczna gminy XXY
3.3.7. Drogi publiczne
3.3.8. Kanalizacja i wodociągi
3.3.9. Infrastruktura społeczna
ROZDZIAŁ IV. WPŁYW REFORMY ADMINISTRACYJNEJ NA OMAWIANE GMINY
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
SPIS RYSUNKÓW

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved