RADA MINISTRÓW JAKO NACZELNY ORGAN PAŃSTWA

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. POWOŁYWANIE RADY MINISTRÓW
1.1. Rząd sejmowo-prezydencki
1.2. Rząd sejmowej większości
1.3. Rząd mniejszościowy: prezydencko-sejmowy
ROZDZIAŁ II. SKŁAD I ORGANIZACJA RADY MINISTRÓW
2.1. Prezes Rady Ministrów
2.2. Wiceministrowie
2.3. Ministrowie
ROZDZIAŁ III. KOMPETENCJE RADY MINISTRÓW
3.1. Kompetencje Rady Ministrów
3.2. Kompetencje Prezesa Rady Ministrów
3.3. Kompetencje Ministrów
ROZDZIAŁ IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ RADY MINISTRÓW I JEJ CZŁONKÓW
4.1. Odpowiedzialność parlamentarna
4.2. Odpowiedzialność konstytucyjna
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
Pozycje książkowe
Akty normatywne
SPIS RYSUNKÓW

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved