NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


Ile kosztuje praca?
Jeśli chodzi o stawki, to inna jest cena za gotową pracę i inna za pracę na zlecony temat. Gotowa kosztuje 799 zł, a pisanie pracy na zlecenie odpowiednio: 1500-2000 zł za pracę licencjacką (cena za konkretną pracę zależy od jej objętości i terminu wykonania) i 2400-3000 zł za pracę magisterską. Piszemy również prace zaliczeniowe (jednak nie krótsze niż dziesięciostronnicowe) - wtedy nasza stawka wynosi 30 zł za standardową stronę maszynopisu (1800 znaków).

Nasza odpowiedzialność.
W zależności od rodzaju pracy różny jest stopień naszej za pracę odpowiedzialności. W gotowej pracy reklamacje mogą dotyczyć jedynie tego, co było ustalone - a więc na przykład ile stron posiada praca, ile ma przypisów, ile pozycji bibliograficznych - a ewentualne poprawki klient wprowadza samodzielnie. W pracy na zadany temat odpowiadamy za wszystko (oczywiście, wszystko, co zgodne z polskim prawem).

Co gwarantujemy?
Przy pracy na zlecony temat gwarantujemy kompleksową obsługę, tzn.:
- napisanie pracy na wysokim poziomie (prace piszą specjaliści w danych dziedzinach, więc wiedzą o czym piszą, a dzięki długiej praktyce w pisaniu prac mają również wyśmienicie opanowany warsztat pracy),
- możliwość sprawdzenia pracy przed zapłatą,
- wprowadzenie w ciągu dziesięciu dni poprawek do całej pracy,
- wydrukowanie trzech egzemplarzy,
- elektroniczną kopię na CD lub DVD,
- autorskie prawa majątkowe do pracy.

Czemu prace gotowe są dużo tańsze od pisanych na zlecony temat.
Prace, które są wystawione na sprzedaż powstają w tzw. martwych okresach. Wtedy mamy mniej zleceń i możemy pisać prace z materiałów, które zebraliśmy do innych prac. Dlaczego są one sporo tańsze? Ponieważ:
- nie zbieramy specjalnie materiałów do pracy,
- nie angażują nas kontakty z klientem,
- w cenę nie są wliczone poprawki,
- zapłatę otrzymujemy od razu, a nie w ratach,
- pisanie nie jest rozłożone w czasie i w związku z tym jest bardziej efektywne.

Procedura sprzedaży.
Gotową pracę kupić można na trzy sposoby. Pierwszy, to osobiście odebrać u nas w firmie w Warszawie - wtedy też można ją obejrzeć, przeczytać. Drugi, to odebrać na swojej poczcie (tam płacąc) nagraną płytę. Trzeci sposób, to otrzymanie pracy mailem, ale wysyłamy ją dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie. Przy pracy na zlecenie wszystko odbywa się w ratach - wysyłamy np. pierwszy rozdział i czekamy na część zapłaty, później drugi itd. Najchętniej kontaktujemy się w naszym biurze w Warszawie, ale gdy jest to niemożliwe pozostaje porozumiewanie się poprzez Internet i telefon.

Termin realizacji.
Jeśli posiadamy potrzebne materiały, piszemy pracę przez trzy tygodnie. Możliwe jest też ekspresowe napisanie pracy, ale jest ono droższe - wtedy pisaniem zajmują się dwie lub trzy osoby.

Niepowtarzalność gotowej pracy.
Jeśli chodzi o "niepowtarzalność" pracy, to możemy jedynie zapewnić, że nie była broniona - ale nie ma jak tego sprawdzić. Kupujący może jedynie zobaczyć, że kupiona przez niego praca następnego dnia nie widnieje już w naszym spisie. Musimy jednak zaznaczyć, że zgodnie z prawem praca taka powinna służyć wyłącznie, jako pomoc do napisania pracy samemu.

Przerwa urlopowa.
Długie urlopy brane przez naszych pracowników w różnych terminach dezorganizowałyby pracę (szczególnie jeśli chodzi o poprawki), dlatego dwa razy w roku urządzamy dla wszystkich przerwy urlopowe. Ich terminy ustaliliœmy na dwa ostatnie pełne tygodnie stycznia i pierwsze dwa pełne tygodnie lipca, czyli na przykład w roku 2011 wypadają one między 17 a 30 stycznia i między 4 a 17 lipca. Poza tym okresem jesteśmy przez cały rok do Państwa dyspozycji.

Godziny pracy.
Nasze biuro jest czynne od 9.00 do 15.00 w dni powszednie. W tych godzinach również odbieramy telefony. Maile można do nas pisać o każdej porze dnia i nocy, odpowiadamy na nie najczęściej jeszcze tego samego dnia, najpóźniej następnego dnia roboczego.

Polityka prywatności

Formularz zamówienia

Copyright © 2001-2023 magister.com.pl All rights reserved