STRATEGIE PROMOCJI W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział 1. Znaczenie marketingu w działalności banku
1.1. Usługa bankowa jako produkt
1.2. Marketing bankowy - informacje ogólne
1.3. Formułowanie celu marketingowego
1.4. Zastosowanie podstawowych reguł marketingu w bankowości
Rozdział 2. Rodzaje działań promocyjnych stosowanych przez banki
2.1. Reklama
2.1.1. Środki przekazu
2.1.2. Dobór treści przekazu reklamowego
2.1.3. Kampania reklamowa, ocena jej efektywności
2.2. Public relations
2.2.1. Wizerunek banku
2.2.2. Sponsoring, imprezy firmowe
2.2.3. Oddziały banku
2.3. Promocja sprzedaży
2.3.1. Cele i strategie promocji sprzedaży
Rozdział 3. Elementy marketingu bezpośredniego w działalności banków
3.1. Sprzedaż osobista
3.1.1. Cel sprzedaży osobistej, strategia prowadząca do realizacji
3.1.2. Poszukiwanie potencjalnych klientów
3.1.3. Ocena efektywności pracowników
3.2. Marketing bezpośredni
3.2.1. Określenie rynku docelowego
3.2.2. Środki komunikacji z klientem
3.2.3. Ocena kampanii
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis zdjęć

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved