INDYWIDUALNE PREDYSPOZYCJE, A ŚWIADOMOŚĆ WYBORU PRZYSZŁOŚCIOWEGO ZAWODU

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Ryzyko wieku adolescencji - predyspozycje indywidualne
1.1. Mechanizmy adaptacji
1.2. Źródła czynników ryzyka w okresie dorastania
1.3. Stosunek do otaczającej rzeczywistości i siebie
1.4. "Zamęt tożsamościowy"
Rozdział II. Metodologia badań własnych
2.1. Koncepcja pracy i jej poszczególne elementy
2.2. Uzasadnienie wyboru tematu
2.3. Cel pracy badawczej - przedmiot badań
2.4. Problemy i hipotezy badawcze
2.5. Zmienne i wskaźniki pomiaru
2.6. Metody, techniki i narzędzia badań
2.7. Organizacja i przebieg badań własnych
Rozdział III. Indywidualne predyspozycje młodzieży, a świadomość wyboru przyszłościowego zawodu
3.1. Wyniki badań
3.2. Wskazania do wyników badań
3.3. Podsumowanie i wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Aneks

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2014 magister.com.pl All rights reserved