PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział 1. Pranie pieniędzy - pojęcie i zakres
1.1. Zjawisko prania pieniędzy - ujęcie definicyjne
1.2. Etapy i techniki prania pieniędzy
1.3. Komisja Nadzoru Finansowego
Rozdział 2. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na podstawie Ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
2.1. Instytucja GIIF - zakres działania
2.2. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
Rozdział 3. Znaczenie programu "Poznaj swojego klienta" w bezpieczeństwie instytucji finansowej
3.1. Pojęcie i zakres programu "Poznaj swojego klienta"
3.2. Współpraca klient, bank, beneficjent
3.3. Grupy i kategorie "podwyższonego ryzyka"
3.4. Zasady identyfikacji tożsamości klienta banku
3.5. Czynności sprawdzające
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2018 magister.com.pl All rights reserved