POŚREDNICY UBEZPIECZENIOWI NA POLSKIM RYNKU UBEZPIECZEŃ

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO W UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE
1.1. Rys historyczny pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce
1.2. Waga pośrednictwa w ubezpieczeniach na życie
1.3. Prawne regulacje pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce
ROZDZIAŁ II. PRAWNE REGULACJE POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO W POLSCE
2.1. Regulacje prawne pośrednictwa ubezpieczeniowego do roku 1939
2.2. Regulacje prawne pośrednictwa ubezpieczeniowego od 1949 do 1984
2.3. Regulacje prawne pośrednictwa ubezpieczeniowego od 1984 do 1990
2.4. Regulacje pośrednictwa w ustawie o działalności ubezpieczeniowej z 28 lipca 1990 roku
2.5. Odrębna regulacja w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku
ROZDZIAŁ III. AGENT UBEZPIECZENIOWY JAKO REPREZENTANT INTERESÓW KLIENTA
3.1. Pojęcie i status prawny agenta ubezpieczeniowego
3.2. Czynności związane z uzyskaniem statusu agenta
3.3. Pozycja agenta na rynku ubezpieczeniowym
3.4. Umowa agencyjna i pełnomocnictwo
3.5. System motywacji agentów ubezpieczeniowych
3.6. Udział agenta w ogólnej składce przypisanej brutto
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved