PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ MIESZKANIOWĄ

WSTĘP
ROZDZIAŁ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI
1.1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela (przedmiot, podmiot, obciążenia)
1.2. Lokalizacja ogólna - przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
1.3. Lokalizacja szczegółowa
1.4. Opis i stan techniczny budynków i budowli
1.5. Charakterystyka nieruchomości
1.6. Zawartość dokumentacji technicznej
1.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości
1.8. Obecny sposób zarządzania nieruchomością
ROZDZIAŁ 2. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2.1. Określenie zasięgu rynku
2.2. Klienci - potrzeby, preferencje i upodobania
2.3. Konkurencyjne nieruchomości
2.4. Analiza porównywalnych nieruchomości
2.5. Podsumowanie i wnioski
ROZDZIAŁ 3. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA
3.1. Przychody i koszty - specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości łącznych
3.2. Możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia kosztów
3.3. Potencjalne źródło finansowania
3.4. Określenie wartości nieruchomości
3.5. Podsumowanie i wnioski
ROZDZIAŁ 4. ANALIZA STRATEGICZNA
4.1. Mocne i słabe strony nieruchomości
4.2. Określenie wariantów postępowania
ROZDZIAŁ 5. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA
5.1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów
5.2. Wskazanie wariantu optymalnego
ROZDZIAŁ 6. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ
6.1. Plan marketingowy
6.2. Plan finansowy
6.3. Harmonogram planowanych działań
6.4. Analiza ryzyka realizacji planu
ROZDZIAŁ 7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved