OCENA WPŁYWU DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WYNIKU FINANSOWEGO BANKU

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp.
Rozdział 1. Charakterystyka działalności banku XXX.
2.1. Historia banku XXX.
2.2. Działalność banku XXX.
Rozdział 2. Ocena wyników działalności agencji banku XXX.
2.1. Bilans jako źródło informacji o sytuacji banku.
2.2. Struktura bilansu banku.
2.3. Rachunek wyników jako podstawa analizy.
2.4. Rachunek zysków i strat banku.
2.5. Obliczanie poziomu marż.
Rozdział 3. Dynamika sprzedaży produktów bankowych.
3.1. Usługi dla klientów indywidualnych.
3.2. Usługi dla klientów instytucjonalnych.
Rozdział 4. Analiza sytuacji finansowej agencji banku XXX.
4.1 Aktywa.
4.2 Pasywa.
4.3 Rachunek zysków i strat.
Zakończenie.
Bibliografia.
Spis tabel i wykresów.

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved