WPŁYW NOWOJORSKIEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA GIEŁDĘ POLSKĄ

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Rynek kapitałowy
1.1 Podział rynku finansowego i jego funkcja
1.2 Pojęcie i rola Giełdy
Rozdział II. Wpływ gospodarki światowej na funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
2.1 Ruch kapitału - teoria
2.2 Ruch kapitału - praktyka
2.3 Tendencje cyklu koniunkturalnego i ich wpływ na GPW
Rozdział III. Dzień dzisiejszy
3.1 Obecna sytuacja
3.2 Rokowania na przyszłość
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved