NETWORKING - ANALIZA WYKORZYSTANIA INTERNETOWYCH SIECI SPOŁECZNYCH

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

>Wstęp
Rozdział 1. Networking w budowaniu kariery zawodowej
1.1. Geneza networkingu społecznego
1.2. Nawiązywanie kontaktów z klientami
1.3. Koncepcja CRM
Rozdział 2. Networking a droga zawodowa
2.1. Wybór drogi zawodowej
2.2. Poszukiwanie pracy
2.3. Rozwój firmy
2.4. Budowanie i rozwój własnej sieci kontaktów - kontakty grupowe, indywidualne, stopniowanie znajomości
Rozdział 3. Zasady skutecznego networkingu
3.1. Narzędzia autoreklamowe i osobista marka
3.2. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
3.3. Trwały sukces w networkingu
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved