ATRYBUTY PRACY NEGOCJATORA W POZYSKIWANIU NAJEMCÓW LOKALI

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. ZZL - KWESTIE W UJĘCIU TEORETYCZNYM
1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi - zagadnienia teoretyczne
1.1.1 Definicje
1.1.2 Istota- realizacja funkcji personalnej
1.1.3 Cele
1.1.4 Zadania
1.1.5 Obszary
1.1.6 Modele
1.2. Negocjacje
1.2.1 Definicja negocjacji
1.2.2 Formy negocjacji
1.2.3 Właściwości negocjacji
1.2.4 Warunki efektywnej negocjacji
1.2.5 Zadania negocjatora
ROZDZIAŁ II. ZAŁOŻENIA BADAWCZE
2.1. Teren badań
2.2. Cel badań
2.3. Problem badawczy
2.4. Problematyka badawcza
2.5. Hipoteza
2.6. Metody badawcze
2.7. Osoby badane
Rozdział III. ARTRYBUTY PRACY NEGOCJATORA W POZYSKIWANIU NAJEMCÓW LOKALI - WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Prezentacja wyników badań
3.2. Propozycje usprawnień pracy negocjatora
3.3. Podsumowanie i wnioski
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved