WSPÓŁPRACA WYBRANEJ FIRMY TURYSTYCZNEJ Z PRZEWOŹNIKAMI
ORGANIZACJA RUCHU TURYSTYCZNEGO PRZEZ NECKERMANN POLSKA

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Rynek usług turystycznych
1.1. Istota rynku
1.1.1. Popyt turystyczny
1.1.2. Podaż turystyczna
1.2. Biura podróży na rynku usług turystycznych
1.2.1. Istota działalności biur podróży
1.2.2. Zapotrzebowanie na działalność pośrednictwa i organizacji
1.2.3. Znaczenie i funkcje biur podróży
Rozdział II. Wykorzystanie transportu w turystyce. Ruch turystyczny - migracje turystyczne
2.1. Wycieczki
2.2. Turystyka weekendowa - wypoczynek świąteczny
2.3. Pobyty turystyczne
2.4. Wzajemne relacje turystyki i transportu
2.4.1. Transport samochodowy
2.4.2. Transport kolejowy
2.4.3. Transport lotniczy
2.4.4. Żegluga pasażerska
2.4.5. Formy organizacji transportu w turystyce
Rozdział III. Współpraca wybranej firmy turystycznej z przewoźnikami. Organizacja ruchu turystycznego przez Neckermann Polska
3.1. Charakterystyka Biura Neckermann Polska
3.1.1. Historia i opis działalności
3.1.2. Oferta turystyczna
3.2. Formy współpracy Neckermann Polska z przewoźnikami
3.2.1. Przewozy autokarowe
3.2.2. Przewozy lotnicze
3.2.3. Inne formy współpracy Neckermann Polska z przewoźnikami
3.3. Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
Spis fotografii
Załącznik

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved