NARKOTYKI, NARKOMANIA, POZIOM WIEDZY WŚRÓD MŁODYCH LUDZI

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział 1. Narkomania - istota pojęcia i zakres znaczeniowy
1.1. Pojęcie narkomanii
1.2. Skala zjawiska
1.3. Uregulowania prawne
Rozdział 2. Zmiany w spostrzeganiu stereotypu narkomana
2.1. Stosunek społeczeństwa do narkomanii
2.2. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
Rozdział 3. Środowisko szkolne i narkotyki - przyczyny sięgania po narkotyki
3.1. Człowiek - narkotyk - środowisko
3.2. Rola czynników psychologicznych
3.3. Kulturowe uwarunkowania narkomanii
3.4. Narkomania jako zjawisko społeczne
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved