MIGRACJA SIŁY ROBOCZEJ W UNII EUROPEJSKIEJ

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. ISTOTA I POJĘCIE RYNKU PRACY
1.1. Pojęcie i podział rynku pracy
1.2. Przyczyny i etapy zmian na rynku pracy
1.3. Segmentacja rynku pracy
1.4. Zjawisko bezrobocia na rynku pracy
1.5. Regulacje prawne polityki rynku pracy
ROZDZIAŁ II. KSZTAŁTOWANIE SIĘ RYNKU WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE
2.1. Rynek pracy w UE
2.2. Struktura zatrudnienia w UE
2.3. Swobodny przepływ osób w UE
2.4. Wpływ zasad swobodnego przepływu pracowników na rynek pracy w UE
ROZDZIAŁ III. POLSKA I POLACY W DRODZE DO UE
3.1. Dążenie Polski do członkostwa w UE
3.2. Przepływ pracowników
3.3. Harmonizacja prawa polskiego z unijnym
3.4. Dostęp do europejskiego rynku pracy obywateli polskich za granicą
3.5. Opłacalność migracji siły roboczej za granicę
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved