OCENA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO MIASTA NA PRZYKŁADZIE XXX

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział 1. Charakterystyka podstawowych pojęć w turystyce
1.1. Pojęcie i definiowanie turystyki
1.2. Podział i rodzaje turystyki
1.3. Walory turystyczne
1.4. Gospodarka turystyczna i baza turystyczna
1.5. Popyt i podaż turystyczna
Rozdział 2. Rynek turystyczny - istota pojęcia
2.1. Czynniki rozwoju turystyki
2.2. Najnowsze tendencje zmian na rynku turystycznym
2.3. Promocja Polski na zagranicznych rynkach turystycznych
2.4. Turystyka masowa - zapotrzebowanie, organizacja
Rozdział 3. Ocena potencjału turystycznego miasta XXX ze szczególnym uwzględnieniem zabytków
3.1. Cel, zakres i metoda badań
3.2. Prezentacja przedmiotu badań - miasta XXX
3.3. Ocena potencjału turystycznego miasta XXX
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved