ROLA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE MIĘDZYNARODOWEGO BANKU ŚWIATOWEGO I FUNDUSZU WALUTOWEGO

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Międzynarodowe instytucje finansowe
1.2. Międzynarodowy rynek finansowy elementem systemu instytucji finansowych
1.2. Pojęcie międzynarodowej instytucji finansowej
1.3. Instytucje (organizacje) międzynarodowe jako podmioty stosunków międzynarodowych
1.4. Ewolucja międzynarodowych organizacji finansowych
Rozdział II. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
2.1. Geneza i istota MFW
2.2. Cele i funkcje MFW
2.3. Zasoby finansowe i działalność kredytowa MFW
2.4. Struktura organizacyjna i członkostwo w MFW
2.5. Współpraca Polski z MFW
Rozdział III. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy)
3.1. Powstanie i cele Banku Światowego
3.2. Struktura organizacyjna Banku Światowego
3.3. Działalność kredytowa Banku Światowego
3.4. Polska a Bank Światowy
Rozdział IV. Regionalne organizacje finansowe
4.1. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR)
4.2. Polska a EBOR
4.3. Europejski Bank Inwestycyjny
4.4. Współpraca Polski z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved