FORMY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ STOSOWANE PRZEZ OFERENTÓW A ICH POSTRZEGANIE PRZEZ NABYWCÓW

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Istota komunikacji marketingowej i jej przebieg
1.1. Pojęcie komunikacji marketingowej
1.2. Cele i elementy komunikacji marketingowej
1.3. Proces komunikacji marketingowej i jego etapy
1.4. Modele komunikacji marketingowej
Rozdział II. Istota wizerunku oferenta i jego znaczenie dla nabywców finalnych
2.1. Pojęcie wizerunku i jego rodzaje
2.2. Cele działań wizerunkowych oferenta
2.3. Proces kształtowania wizerunku oferenta i jego etapy
2.4. Zależne i niezależne od oferenta determinanty jego wizerunku
2.5. Rola wizerunku oferenta w kształtowaniu postaw i zachowań rynkowych nabywców finalnych
Rozdział III. Formy komunikacji marketingowej jako zależne od oferenta - determinanty jego wizerunku
3.1. Klasyczne formy komunikacji marketingowej stosowane w polityce wizerunkowej przez handlowców
3.2. Nowoczesne formy komunikacji marketingowej stosowane w polityce wizerunkowej przez handlowców
3.3. Klasyczne formy komunikacji marketingowej stosowane w polityce wizerunkowej przez producentów
3.4. Nowoczesne formy komunikacji marketingowej stosowane w polityce wizerunkowej przez producentów
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved