FORMOWANIE SIĘ WIZERUNKÓW KOBIET W REKLAMIE TELEWIZYJNEJ

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział 1. Znaczenie reklamy i wizerunku w reklamie telewizyjnej
1.1. Reklama - definicja i funkcje
1.2. Rola i czynniki reklamy
1.3. Oddziaływanie reklam na odbiorców
1.4. Wizerunek i jego rola w reklamie
Rozdział 2. Media i medialny wizerunek - istota pojęć
2.1. Media i wizerunek - podstawowe pojęcia
2.2. Rola mediów w kształtowaniu kultury popularnej
2.3. Kobieta współczesna - wybrane aspekty praw kobiet
2.3.1. Moralność seksualna
2.3.2. Sukces zawodowy kobiet
2.4. Wizerunek medialny kobiet a rzeczywistość
Rozdział 3. Analiza badań ankietowych, dotyczących postrzegania kobiet w reklamie telewizyjnej
3.1. Metodologia badań
3.2. Prezentacja wyników badań
3.3. Wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2016 magister.com.pl All rights reserved