PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG A OBOWIĄZKI PODATNIKÓW W ZAKRESIE INSTALACJI KAS FISKALNYCH

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Obowiązek stosowania kas rejestrujących oraz zwolnienia z tego obowiązku
1.1. Podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych
1.2. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe
1.3. Etapy wprowadzania kas fiskalnych
Rozdział II. Ulgi w podatku VAT związane z zakupem kas rejestrujących
2.1. Ulga na zakup kasy
2.2. Zasady zwrotu i warunki korzystania z ulg
Rozdział III. Zasady użytkowania kas rejestrujących
3.1. Kryteria i warunki techniczne jakie muszą spełniać kasy rejestrujące
3.2. Wystawianie dokumentów z kasy rejestrującej
3.3. Przechowywanie dokumentów z kasy rejestrującej
Rozdział IV. Obowiązki podatników stosujących kasy rejestrujące
4.1. Obowiązek zwrotu do Urzędu Skarbowego ulgi z tytułu zakupu kasy
4.2. Obowiązek dokonywania przeglądów technicznych
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis załączników
Załączniki

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2016 magister.com.pl All rights reserved