WPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA FUNKCJONOWANIE GMINY X

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Charakterystyka bezpośrednich inwestycji zagranicznych w świetle literatury przedmiotu
1.1. Koncepcje objaśniające zjawisko bezpośrednich inwestycji zagranicznych
1.2. Zasadnicze pojęcia dotyczące zjawiska bezpośrednich inwestycji zagranicznych
1.2.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a inwestycje portfelowe
1.2.2. Organizacje bezpośredniego inwestowania i ich działalność
1.3. Minimalizacja ryzyka bezpośrednich inwestycji zagranicznych
1.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a krajowa gospodarka
Rozdział II. Charakterystyka gminy X
2.1. Rys historyczny gminy X
2.2. Miejsce gminy X w powiecie i województwie
2.3. Potencjał gospodarczy gminy
2.3.1. Infrastruktura techniczna gminy
2.3.2. Struktura sektora przedsiębiorstw
2.3.3. Struktura zawodowa i wiekowa ludności
2.4. Obraz finansowy gminy X
Rozdział III. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla funkcjonowania gminy X
3.1. Rozmiary bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gminie
3.1.1. Struktura według sekcji PKD
3.1.2. Rozmieszczenie przestrzenne
3.2. Źródła pochodzenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gminie
3.3. Motywy podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gminie
3.4. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla funkcjonowania i rozwoju gminy
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved