ZARZĄDZANIA USŁUGAMI HOTELARSKIMI NA PRZYKŁADZIE HOTELU X

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Pojęcie hotelu i hotelarstwa
1.1. Definicja zakładu hotelarskiego i jego usług
1.2. Mierniki hotelarstwa
1.3. Cechy usługi hotelarskiej
1.4. Rozwój i wielkość bazy usługowej hotelarstwa
Rozdział II. Istota zarządzania hotelem
2.1. Standardowa struktura organizacyjna hotelu
2.2. Struktura zarządzania
2.3. Planowanie marketingowe
2.4. Zarządzanie finansami hotelu
Rozdział III. Zarządzanie działalnością hotelu X
3.1. Zarządzanie obsługą gości
3.2. Nowe technologie w zarządzaniu recepcją
3.3. Organizacja pracy służby pięter
3.4. Zarządzanie ogólne personelem
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved