EWIDENCJA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ZA POMOCĄ KAS FISKALNYCH

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. FUNKCJONOWANIE PODATKU VAT W POLSCE
1.1. Istota i geneza podatku od towarów i usług
1.2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres opodatkowania
1.3. Zwolnienie z podatku VAT
1.4. Rejestracja podatków VAT i zaprzestanie czynności podlegających opodatkowaniu
1.5. Podstawa opodatkowania oraz stawki podatku od towarów i usług
ROZDZIAŁ II. DOKUMENTOWANIE I EWIDENCJONOWANIE OBROTU ORAZ ZASADY ROZLICZANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
2.1. Dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia podatku od towarów i usług
2.2. Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
2.3. Metody rozliczania podatku naliczonego i należnego
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
ZAŁĄCZNIKI

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2016 magister.com.pl All rights reserved