CERTYFIKAT ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ JAKO NARZĘDZIE SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI NA PRZYKŁADZIE XXX

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
ROZDZIAŁ I. JAKOŚĆ I ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - ZAKRES ZNACZENIOWY POJĘĆ
1.1. Geneza norm ISO serii 9000
1.2. Struktura i charakterystyka rodziny norm ISO 9000:2000
1.3. Kluczowe cele jakościowe
1.4. Podejście procesowe
1.5. Podstawowe zasady zarządzania jakością
1.6. Wymagana przez normy dokumentacja systemu zarządzania jakością
1.7. Kierunki rozwoju zarządzania jakością
ROZDZIAŁ II. INSTYTUCJA XXX JAKO ORGANIZACJA
2.1. Jednostka administracji publicznej - zadania
2.2. Schemat organizacyjny instytucji XXX
2.3. Pracownicy samorządu powiatowego
ROZDZIAŁ III. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA SZCZEBLU POWIATU
3.1. Przebieg procesu wdrażania systemu zapewnienia jakości w instytucji XXX
3.2. Kryteria i formy oceny systemu jakości
ROZDZIAŁ IV. CERTYFIKAT ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ JAKO NARZĘDZIE SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI NA PRZYKŁADZIE XXX W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH
4.1. Organizacja instytucji XXX - krótka charakterystyka
3.1.1. Dotychczasowy proces wdrażania systemu zarządzania jakością
3.1.2. Formy oceny systemu zarządzania jakością
3.2. Metodologia badań własnych
3.2.1. Przedmiot, cel badań, hipotezy badawcze
3.2.2. Metody, techniki, narzędzia badawcze
3.2.3. Organizacja i przebieg badań
3.3. Wyniki badań własnych
3.4. Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2016 magister.com.pl All rights reserved