ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE NA PRZYKŁADZIE WSPÓŁPRACY Z AGENTAMI UBEZPIECZENIOWYMI

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. Zarządzanie przez cele
1.1. Pojęcie i istota zarządzania
1.2. Proces zarządzania
1.3. Koncepcja zarządzania przez cele
1.4. Zasady formułowania celów i zadań
1.5. Wady i zalety zarządzania przez cele
ROZDZIAŁ II. Rynek ubezpieczeń w Polsce
2.1. Charakterystyka rynku ubezpieczeniowego w Polsce
2.2. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej w Polsce
2.3. Podmioty współpracujące z firmami ubezpieczeniowymi
2.4. Analiza skuteczności sprzedaży ubezpieczeń przez poszczególne podmioty - motywacja podmiotów sprzedaży
2.5. Polski rynek ubezpieczeń na tle rynku europejskiego - rola agentów ubezpieczeniowych we współpracy z firmami ubezpieczeniowymi
2.6. Przyszłość agentów ubezpieczeniowych w Polsce
ROZDZIAŁ III. Zarządzanie przez cele na przykładzie firmy ubezpieczeniowej XXX
3.1. Charakterystyka firmy ubezpieczeniowej XXX
3.2. Analiza sieci sprzedaży badanego przedsiębiorstwa
3.3. Proces zarządzania przez cele siecią agentów ubezpieczeniowych
3.4. Postrzeganie zarządzania przez cele przez agentów ubezpieczeniowych w oparciu o wykorzystanie wyników ankiety badawczej
3.5. Propozycje zmian i udoskonaleń współpracy z agentami ubezpieczeniowymi
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
SPIS WYKRESÓW
ANEKS

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2016 magister.com.pl All rights reserved