ANALIZA BEZROBOCIA NA RYNKU LOKALNYM

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział 1. Istota i znaczenie rynku pracy
1.1. Pojęcie i klasyfikacja rynku pracy
1.2. Popyt na pracę
1.3. Podaż zasobów pracy
1.4. Równowaga i stany nierównowagi na rynku pracy
1.5. Zasoby i strumienie na rynku pracy
1.6. Segmentacja rynku pracy
Rozdział 2. Teoretyczne podstawy wiedzy o bezrobociu
2.1. Definicja bezrobocia - interpretacja ekonomiczna
2.2. Rodzaje i klasyfikacja bezrobocia
2.3. Przyczyny i skutki bezrobocia
2.4. Mierzenie bezrobocia
Rozdział 3. Kształtowanie się bezrobocia na lokalnym rynku pracy powiatu xxx
3.1. Bezrobocie na rynku pracy powiatu xxx - cechy ilościowe
3.2. Rozmiary i struktura bezrobocia według cech demograficznych na rynku pracy
3.3. Bezrobocie według stażu pracy bezrobotnych i czasu pozostawania bez pracy
3.4. Działanie Powiatowego Urzędu Pracy
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2018 magister.com.pl All rights reserved