BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA XXX

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział 1. Organizacja dystrybucji w przedsiębiorstwie
1. Istota i etapy dystrybucji
2. Kanały dystrybucji
3. Logistyka w dystrybucji
3.1. Wykorzystanie logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
3.2. Wykorzystanie logistyki w polityce dystrybucji
Rozdział 2. Uczestnicy procesu dystrybucji
1. Detaliści wysuwający żądania i właściciele wyników
2. Organizacje centralne jako przedstawiciele racjonalizacji
3. Konsumenci - końcowy etap procesu dystrybucji
Rozdział 3. Organizacja rozliczeń bezgotówkowych w przedsiębiorstwie
3.1. Organizacja rozliczeń bezgotówkowych
3.2. Formy rozliczeń bezgotówkowych
3.3. Zatory płatnicze
Rozdział 4. Rozliczenia bezgotówkowe w dystrybucji przedsiębiorstwa XXX
4.1. Charakterystyka działalności i oferta przedsiębiorstwa
4.2. Prezentacja etapów i kanałów dystrybucji towarów
4.3. Organizacja rozliczeń i gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved