STRATEGICZNA KARTA KONTROLI WYNIKÓW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA XYZ

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział 1. Strategiczna Karta Kontroli Wyników jako narzędzie planowania rozwoju zasobów ludzkich
1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
1.2. Strategia przedsiębiorstwa
1.3. Idea Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard)
1.3.1. Różne zastosowania Balanced Scorecard
1.3.2. Tworzenie Balanced Scorecard
1.3.3. Perspektywa rozwoju w Strategicznej Karcie Wyników
Rozdział 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ
2.1. Opis koncernu
2.2. Charakterystyka działalności
2.3. Historia zakładu
2.4. Struktura organizacyjna
Rozdział 3. Strategiczna Karta Kontroli - doświadczenia koncernu XYZ
3.1. Kodeks postępowania koncernu XYZ
3.2. Zakres zastosowania koncepcji Balanced Scorecard w koncernie XYZ
3.3. Podsumowanie i wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved