ELEMENTY STRATEGII MARKETINGOWEJ BANKU DETALICZNEGO NA PRZYKŁADZIE BANKU CREDIT AGRICOLE

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Przemiany polskiego sektora bankowego
1.1. Polskie banki - rys historyczny
1.1.1. Okres przed II wojną światową
1.1.2. Okres po II wojnie światowej
1.2. Bankowość w latach dziewięćdziesiątych
1.2.1. Bankowość a rozwój gospodarki wolnorynkowej
1.2.2. Konsolidacja w sektorze bankowym
1.2.3. Kapitał zagraniczny
1.3. Bankowość detaliczna
Rozdział II. Marketing bankowy
2.1. Zdefiniowanie kluczowych pojęć
2.1.1. Marketing
2.1.2. Marketing bankowy
2.2. Strategie marketingowe banków
2.2.1. Wybór strategii marketingowej
2.3. Orientacje marketingowe
2.4. Znaczenie wizerunku i marki na rynku usług bankowych
Rozdział III. Charakterystyka działalności banku Credit Agricole
3.1. Historia banku Credit Agricole
3.2. Działalność banku Credit Agricole
Rozdział 4. Strategia marketingowa banku Credit Agricole
4.1. Rozwijanie orientacji na klienta
4.2. Jakość usług świadczonych przez bank swym klientom
4.3. Troska o wszystkie składniki dobrej jakości obsługi klienta
4.3.1. Dobre procedury
4.3.2. Dobre informatory o produkcie, jego reklamy, sposoby informowania
4.3.3. Całokształt kontaktu klienta z pracownikiem bezpośrednio go obsługującym
4.3.4. Sprawność właściwych służb zaplecza placówki
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2016 magister.com.pl All rights reserved