ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE NA PRZYKŁADZIE XXX

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Pojęcie jakości w literaturze przedmiotu
1.1. Definicja pojęcia jakości
1.2. Struktura jakości
1.3. Klasa jakości
1.4. Funkcje jakości
Rozdział II. Zarządzanie jakością - zakres znaczeniowy pojęcia
2.1. Zarządzanie jakością w ujęciu definicyjnym
2.2. Geneza norm serii ISO
2.3. Podstawowe zasady zarządzania jakością
2.4. Dokumentacja dotycząca zarządzania jakością
2.5. Integracja systemów zarządzania jakością
Rozdział III. Zintegrowany system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie XXX
3.1. Geneza wdrożenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie XXX
3.2. Proces wdrażania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie XXX
3.3. Postawy pracowników wobec zmian związanych z wdrożeniem systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie XXX
3.4. Efekty wdrożenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie XXX
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved